Ernazarov G‘olibjon Neʼmatovichning pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa  doktori (PhD) dissertatsiyasining himoyasi to‘g‘risida