Scopus ma’lumotlar bazasida ilmiy maqolalar chop etish mavzusida ilmiy-amaliy seminar tashkil  qilindi