Mustaqil izlanuvchilar uchun mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon o'tkaziladi