Sobirova Laylo Baxromovnaning pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasining himoyasi to‘g‘risida