Laboratoriya sharoitida dastlabki tadqiqot ishlari olib borildi