Korrupsiyaning ijtimoiy oqibatlari haqida tushuntirish ishlari olib borilmoqda