Ta’lim-tarbiya jarayoni ham vaqt o‘tib yangilanishi zarur…