Talabalarning yashash sharoiti yana-da yaxshilanmoqda!