Sohada kadrlar tayyorlash va ilmiy faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshiriladi