Talabalarning universitet ichki-tartib qoidalari bilan tanishuvi davom etmoqda