Talabalarga o‘quv jarayoni va kredit-modul tizimi haqida maʼlumotlar berildi