Kurash – ajdodlar merosi, halollik sari yetaklovchi eng qadimiy sport turidir!