“Aholini ommaviy sog‘lomlashtirishning innovatsion sport klasterini tashkil etish” mavzusida ilmiy loyiha tanlovini e’lon qilamiz!