Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammolar, yechimlar va istiqbollar