Milliy futbolimizning jangovar ruhi xalqimizning orzu-umidlarini ro‘yobga chiqarish uchun kerak