KADRLAR TAYYORLASH MASALALARI VA ILMIY TADQIQOT ISHLARIDA ULOQ-KO‘PKARI SPORT TURIGA ALOHIDA EʼTIBOR QARATILADI