O‘zbekiston ijtimoiy davlat sifatida yoshlarning barcha jabhadagi huquqlarini ta’minlash kafolatini olmoqda