Zo‘ravonlikning oldini olish va unga qarshi kurashish zarur!