Tabala-yoshlar bandgiligini ta’minlashda yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari