Sport sohasidagi sotsial muammolar va xalqaro ilmiy-texnik bazalardan foydalanish mahorati bo‘yicha ilmiy seminar