Zamonaviy dunyoda sport psixologiyasini rivojlantirishning dolzarb vazifalari