Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muhim yo‘nalishlarni o‘zida qamrab olgan xalqaro hamkorlik!