Olimov Muxsinbek Sotivoldiyevichning pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasining himoyasi to‘g‘risida