Yoshlarni ilm-fan va innovatsiyaga jalb qilish mamlakat rivojining eng muhim omiliga aylanib ulgurmoqda!