Ilmiy-uslubiy va innovatsion texnologiyalar asosida yengil atletika sport turini yanada takomillashtirish bo‘yicha o‘zaro hamkorlik Memorandumi