Korrupsiya – davlat poydevorini barbod qiluvchi xavfli illat!