Konstitutsiya – baxtimiz qomusi, taraqqiyotimiz poydevoridir!