Jahon musobaqalarida o‘zining munosib o‘rniga ega bo‘layotgan O‘zbekiston sportchilari!