Tenglar ichida tensiz bo‘lgan sportchilar oilasining talabasi!