Bir vatanda, bir vaqtda, bir masofaga, bir maqsadda — birga yuguramiz!