Palibaeva Zulfiya Xalmaxanovnaning pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining himoyasi to‘g‘risida