Farovon hayot, barqaror taraqqiyot va baxtli kelajak sari dadil qadam