Milliy qadriyatlar - millat maʼnaviyatining ko‘zgusi!