Jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojida xorij tajribasini o‘rganish eng ustuvor vazifalardan biridir!