Bakalavr yo'nalishidagi fanlar

Fan Fakultet Kurs
1 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (belbog‘li kurash) Kurash fakulteti 1
2 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (belbog‘li kurash) Kurash fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (kurash) Kurash fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (kurash) Kurash fakulteti 1
5 Milliy va harakatli o‘yinlarni o‘rgatish metodikasi Kurash fakulteti 1
6 Kurash nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 2
7 Sport pedagogik mahoratini oshirish (kurash) Kurash fakulteti 2
8 Sport turlarini o‘rgatish metodikasi (kurash) Kurash fakulteti 2
9 Belbog‘li kurash nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 2
10 Sport pedagogik mahoratini oshirish (belbog‘li kurash) Kurash fakulteti 2
11 Sport turlarini o'rgatish metodikasi Kurash fakulteti 2
12 Sport turlari bo'yicha tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish (kurash) Kurash fakulteti 2
13 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (kurash) Kurash fakulteti 3
14 Kurash nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 3
15 Sport pedagogik mahoratini oshirish (kurash) Kurash fakulteti 3
16 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (belbog‘li kurash) Kurash fakulteti 3
17 Belbog‘li kurash nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 3
18 Sport pedagogik mahoratini oshirish (belbog‘li kurash) Kurash fakulteti 3
19 Kurash nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 4
20 Sport pedagogik mahoratini oshirish (kurash) Kurash fakulteti 4
21 Belbog‘li kurash nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 4
22 Sport pedagogik mahoratini oshirish (belbog‘li kurash) Kurash fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (og‘ir atletika) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (og‘ir atletika) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
3 Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 2
4 Sport pedagogik mahoratini oshirish (og‘ir atletika) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 2
5 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (og‘ir atletika) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
6 Sport pedagogik mahoratini oshirish (og‘ir atletika) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
7 Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
8 Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 4
9 Sport pedagogik mahoratini oshirish (og‘ir atletika) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (dzyu-do) Kurash fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (dzyu-do) Kurash fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (sambo) Kurash fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (sambo) Kurash fakulteti 1
5 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (yunon-rum kurashi) Kurash fakulteti 1
6 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (yunon-rum kurashi) Kurash fakulteti 1
7 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (erkin kurash) Kurash fakulteti 1
8 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (erkin kurash) Kurash fakulteti 1
9 Sport pedagogik mahoratini oshirish (dzyudo) Kurash fakulteti 2
10 Dzyudo nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 2
11 Sambo nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 2
12 Sport pedagogik mahoratini oshirish (sambo) Kurash fakulteti 2
13 Yunon-rum kurashi nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 2
14 Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rum kurashi) Kurash fakulteti 2
15 Erkin kurash nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 2
16 Sport pedagogik mahoratini oshirish (erkin kurash) Kurash fakulteti 2
17 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (dzyudo) Kurash fakulteti 3
18 Dzyudo nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 3
19 Sport pedagogik mahoratini oshirish (dzyudo) Kurash fakulteti 3
20 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (sambo) Kurash fakulteti 3
21 Sambo nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 3
22 Sport pedagogik mahoratini oshirish (sambo) Kurash fakulteti 3
23 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (yunon-rum kurashi) Kurash fakulteti 3
24 Yunon-rum kurashi nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 3
25 Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rum kurashi) Kurash fakulteti 3
26 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (erkin kurash) Kurash fakulteti 3
27 Erkin kurash nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 3
28 Sport pedagogik mahoratini oshirish (erkin kurash) Kurash fakulteti 3
29 Dzyudo nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 4
30 Sport pedagogik mahoratini oshirish (dzyudo) Kurash fakulteti 4
31 Sambo nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 4
32 Sport pedagogik mahoratini oshirish (sambo) Kurash fakulteti 4
33 Yunon-rum kurashi nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 4
34 Sport pedagogik mahoratini oshirish (yunon-rum kurashi) Kurash fakulteti 4
35 Erkin kurash nazariyasi va uslubiyati Kurash fakulteti 4
36 Sport pedagogik mahoratini oshirish (erkin kurash) Kurash fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (eshkak eshish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
4 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (sinxron suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
5 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (sinxron suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
6 Suzishni o‘rgatish metodikasi Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
7 Suzish boʻyicha tadbirlarni tashkil etish va oʻtkazish Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
8 Bolalarga suzishni o‘rgatish metodikasi Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
9 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (eshkak eshish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 1
10 Suzish nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 2
11 Sport pedagogik mahoratini oshirish (suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 2
12 Sinxron suzish nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 2
13 Sport pedagogik mahoratini oshirish (sinxron suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 2
14 Eshkak eshish nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 2
15 Sport pedagogik mahoratini oshirish (eshkak eshish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 2
16 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
17 Suzish nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
18 Sport pedagogik mahoratini oshirish (suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
19 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (eshkak eshish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
20 Eshkak eshish nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
21 Sport pedagogik mahoratini oshirish (eshkak eshish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
22 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (sinxron suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
23 Sinxron suzish nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
24 Sport pedagogik mahoratini oshirish (sinxron suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 3
25 Suzish nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 4
26 Sport pedagogik mahoratini oshirish (suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 4
27 Eshkak eshish nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 4
28 Sport pedagogik mahoratini oshirish (eshkak eshish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 4
29 Sinxron suzish nazariyasi va uslubiyati Ko`pkurash sport turlari fakulteti 4
30 Sport pedagogik mahoratini oshirish (sinxron suzish) Ko`pkurash sport turlari fakulteti 4
31 Bolalarni suzishga o‘rgatish metodikasi Ko`pkurash sport turlari fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Parasuzishni oʻrgatish metodikasi Paralimpiya fakulteti 1
2 Adaptiv sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish Paralimpiya fakulteti 1
3 Adaptiv jismoniy tarbiya va paralimpiya harakati Paralimpiya fakulteti 1
4 Parayengil atletikani oʻrgatish metodikasi Paralimpiya fakulteti 1
5 Sport pedagogik mahorati bo'yicha bazaviy tayyorlash asoslari Paralimpiya fakulteti 1
6 Adaptiv jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va uslubiyati Paralimpiya fakulteti 2
7 Sport pedagogik mahoratini oshirish (adaptiv) Paralimpiya fakulteti 2
8 Adaptiv sport o‘yinlari ( futbol)ni o‘rgatish metodikasi Paralimpiya fakulteti 2
9 Adaptiv sport o‘yinlari (voleybol)ni o‘rgatish metodikasi Paralimpiya fakulteti 2
10 Adaptiv sport oʻyinlarini (basketbol) oʻrgatish metodikasi Paralimpiya fakulteti 2
11 Adaptiv sport o‘yinlari (stol tennisi)ni o‘rgatish metodikasi Paralimpiya fakulteti 2
12 Adaptiv sog'lomlashtirish jismoniy tarbiyasi Paralimpiya fakulteti 2
13 Adaptiv jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va uslubiyati Paralimpiya fakulteti 3
14 Sport pedagogik mahoratini oshirish (sport turlari boʻyicha) Paralimpiya fakulteti 3
15 Adaptiv jismoniy tarbiya va sport Paralimpiya fakulteti 3
16 Sog‘lomlashtirish texnologiyalari Paralimpiya fakulteti 3
17 Adaptiv jismoniy tarbiya va sport faoliyatini boshqarish Paralimpiya fakulteti 3
18 Sport-sogʻlomlashtirish turizmi va rekriatsiyasi Paralimpiya fakulteti 3
19 Adaptiv jismoniy tarbiya va sport faoliyatini boshqarish Paralimpiya fakulteti 4
20 Adaptiv jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va uslubiyati Paralimpiya fakulteti 4
21 Sport pedagogik mahoratini oshirish (adaptiv) Paralimpiya fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (taekvondo WTF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (taekvondo WTF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (karate VKF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (karate VKF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
5 Taekvondo WTF nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
6 Sport pedagogik mahoratini oshirish (Taekvondo WTF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
7 Karate WKF nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
8 Sport pedagogik mahoratini oshirish (karate WKF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
9 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (Taekvondo WTF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
10 Taekvondo WTF nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
11 Sport pedagogik mahoratini oshirish (Taekvondo WTF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
12 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (karate WKF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
13 Karate WKF nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
14 Sport pedagogik mahoratini oshirish (karate WKF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
15 Taekvondo WTF nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 4
16 Sport pedagogik mahoratini oshirish (Taekvondo WTF) Yakkakurash sport turlari fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (yengil atletika) Paralimpiya fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (yengil atletika) Paralimpiya fakulteti 1
3 Yengil atletikani o‘rgatish metodikasi Paralimpiya fakulteti 1
4 Yengil atletika boʻyicha tadbirlarni tashkil etish va oʻtkazish Paralimpiya fakulteti 1
5 Sport pedagogik mahoratini oshirish (yengil atletika) Paralimpiya fakulteti 2
6 Bolalar yengil atletikasini o‘rgatish metodikasi Paralimpiya fakulteti 2
7 Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati Paralimpiya fakulteti 2
8 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (yengil atletika) Paralimpiya fakulteti 3
9 Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati Paralimpiya fakulteti 3
10 Sport pedagogik mahoratini oshirish (yengil atletika) Paralimpiya fakulteti 3
11 Bolalar yengil atletikasini o‘rgatish metodikasi Paralimpiya fakulteti 2
12 Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati Paralimpiya fakulteti 4
13 Sport pedagogik mahoratini oshirish (yengil atletika) Paralimpiya fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (badminton) Sport o'yinlari fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (badminton) Sport o'yinlari fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (tennis) Sport o'yinlari fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (tennis) Sport o'yinlari fakulteti 1
5 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (stol tennisi) Sport o'yinlari fakulteti 1
6 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (stol tennisi) Sport o'yinlari fakulteti 1
7 Badminton nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 2
8 Sport pedagogik mahoratini oshirish (badminton) Sport o'yinlari fakulteti 2
9 Bolalarga badmintonni o‘rgatish metodikasi Sport o'yinlari fakulteti 2
10 Tennis nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 2
11 Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis) Sport o'yinlari fakulteti 2
12 Bolalarga tennisni o‘rgatish metodikasi Sport o'yinlari fakulteti 2
13 Stol tennisi nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 2
14 Sport pedagogik mahoratini oshirish (stol tennisi) Sport o'yinlari fakulteti 2
15 Badminton nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 3
16 Sport pedagogik mahoratini oshirish (badminton) Sport o'yinlari fakulteti 3
17 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (badminton) Sport o'yinlari fakulteti 3
18 Tennis nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 3
19 Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis) Sport o'yinlari fakulteti 3
20 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (tennis) Sport o'yinlari fakulteti 3
21 Stol tennisi nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 3
22 Sport pedagogik mahoratini oshirish (stol tennisi) Sport o'yinlari fakulteti 3
23 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (stol tennisi) Sport o'yinlari fakulteti 3
24 Tennis nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 4
25 Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis) Sport o'yinlari fakulteti 4
26 Badminton nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 4
27 Sport pedagogik mahoratini oshirish (badminton) Sport o'yinlari fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Anatomiya Tibbiyot fakulteti 1
2 Anatomiya Tibbiyot fakulteti 1
3 Gistologiya , sitologiya, embrilogiya Tibbiyot fakulteti 1
4 Tibbiyot biyologiya Umumiy genitika Tibbiyot fakulteti 1
5 Gistologiya , sitologiya, embrilogiya Tibbiyot fakulteti 2
6 Yosh davrlari anatomiyasi Tibbiyot fakulteti 2
7 kilinik anatomiya Tibbiyot fakulteti 2
Fan Fakultet Kurs
1 Fiziologiya Tibbiyot fakulteti 2
2 Fiziologiya va sport fiziologiyasi Tibbiyot fakulteti 2
3 Yosh davrlari fiziologiyasi Tibbiyot fakulteti 2
4 Patologik anatomiya Tibbiyot fakulteti 2
5 Valeologiya Tibbiyot fakulteti 2
6 Fiziologiya Tibbiyot fakulteti 2
7 Patologik fiziologiya Tibbiyot fakulteti 2
8 Mikrobiologiya Tibbiyot fakulteti 2
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (basketbol) Sport o'yinlari fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (basketbol) Sport o'yinlari fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (voleybol) Sport o'yinlari fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (voleybol) Sport o'yinlari fakulteti 1
5 Basketbolni o‘rgatish metodikasi Sport o'yinlari fakulteti 1
6 Basketbol boʻyicha tadbirlarni tashkil etish va oʻtkazish Sport o'yinlari fakulteti 1
7 Sport turlari bo'yicha tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish (voleybol) Sport o'yinlari fakulteti 2
8 Basketbol nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 2
9 Sport pedagogik mahoratini oshirish (basketbol) Sport o'yinlari fakulteti 2
10 Sport pedagogik mahoratini oshirish (voleybol) Sport o'yinlari fakulteti 2
11 Voleybolni oʻrgatish metodikasi Sport o'yinlari fakulteti 2
12 Sport turlarini o'rgatish metodikasi (voleybol) Sport o'yinlari fakulteti 2
13 Basketbol nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 3
14 Sport pedagogik mahoratini oshirish (basketbol) Sport o'yinlari fakulteti 3
15 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (basketbol) Sport o'yinlari fakulteti 3
16 Voleybol nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 3
17 Sport turlarini o'rgatish metodikasi (voleybol) Sport o'yinlari fakulteti 3
18 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (voleybol) Sport o'yinlari fakulteti 3
19 Basketbol nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 4
20 Sport pedagogik mahoratini oshirish (basketbol) Sport o'yinlari fakulteti 4
21 Voleybol nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 4
22 Sport pedagogik mahoratini oshirish (voleybol) Sport o'yinlari fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (gandbol) Sport o'yinlari fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (gandbol) Sport o'yinlari fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (regbi) Sport o'yinlari fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (regbi) Sport o'yinlari fakulteti 1
5 Sport turlari bo'yicha tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish ( gandbol) Sport o'yinlari fakulteti 1
6 Gandbol nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 2
7 Sport pedagogik mahoratini oshirish (gandbol) Sport o'yinlari fakulteti 2
8 Sport turlarini o‘rgatish metodikasi (gandbol) Sport o'yinlari fakulteti 2
9 Regbi nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 2
10 Sport pedagogik mahoratini oshirish (regbi) Sport o'yinlari fakulteti 2
11 Gandbol nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 3
12 Sport pedagogik mahoratini oshirish (gandbol) Sport o'yinlari fakulteti 3
13 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (gandbol) Sport o'yinlari fakulteti 3
14 Regbi nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 3
15 Sport pedagogik mahoratini oshirish (regbi) Sport o'yinlari fakulteti 3
16 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (regbi) Sport o'yinlari fakulteti 3
17 Gandbol nazariyasi va uslubiyati Sport o'yinlari fakulteti 4
18 Sport pedagogik mahoratini oshirish (gandbol) Sport o'yinlari fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Tibbiyot kasbiga kirish Tibbiyot fakulteti 1
Fan Fakultet Kurs
1 Maktabgacha ta’limda jismoniy tarbiya Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
2 Sport pedagogik mahorati asoslari Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
3 Maktabgacha ta’limda jismoniy tarbiya Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
4 Sportda pedagogik mahoratini oshirish (MBTJT) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
5 Boshlang‘ich talimda jismoniy tarbiya va sport Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
6 Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
7 Boshlang‘ich ta’limda jismoniy tarbiya va sport Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
8 Sport pedagogik mahoratini oshirish (MBTJT) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
9 Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
10 Boshlang‘ich talimda jismoniy tarbiya va sport Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (shaxmat) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
2 Menejment Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
3 Iqtisodiyot nazariyasi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (shaxmat) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
5 Korporotiv boshqaruv Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
6 Iste'molchilarni xulq atvori Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
7 Iqtisodiyot ta'limi tarixi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
8 Iste'molchilarni xulq atvori Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
9 Sportda sug'urta faoliyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
10 Marketing asoslari Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
11 Sportda korporotiv boshqaruv Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
12 Marketingni boshqarish Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
13 Shaxmat nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
14 Sport pedagogik mahoratini oshirish (shaxmat) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
15 Sportda buxgalteriya hisobi va moliyaviy menejment Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
16 Jismoniy tarbiya va sport sohasida marketing Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
17 Sportda sug‘urta faoliyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
18 Jismoniy tarbiya va sport marketingi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
19 Jismoniy tarbiya va sport menejmenti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
20 Sportda bugalteriya hisobi va moliyaviy menejmenti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
21 Vaqt menejmenti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
22 Sport menejmenti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
23 Shaxmat nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
24 Sport pedagogik mahoratini oshirish (shaxmat) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
25 Jismoniy tarbiya va sport sohasida innovatsion va strategik marketing Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
26 Sportda brendni boshqarish va reklama faoliyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
27 Jismoniy tarbiya va sport sohasida marketing Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
28 Sport inshootlarini boshqarish, ekspluatatsiya qilish va uni epikirovkasi (anjomlar bilan ta’minlash) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
29 Sportda tadbirkorlik faoliyati va xalqaro marketing Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
30 Jismoniy tarbiya va sport marketingi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
31 Jismoniy tarbiya va sport iqtisodiyoti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
32 Jismoniy tarbiya va sport menejmenti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
33 Marketing tadqiqotlari Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
34 Jismoniy tarbiya va sport menejmenti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
35 Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar menejmenti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
36 Sportda tadbirkorlik faoliyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
37 Jismoniy tarbiya va sport iqtisodiyoti Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
38 Sportda reklama faoliyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
39 Jismoniy tarbiya va sport marketingi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (badiiy gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (badiiy gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
5 Bolalar gimnastikasini o‘rgatish metodikasi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
6 Gimnastika boʻyicha tadbirlarni tashkil etish va oʻtkazish Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
7 Gimnastikani oʻrgatish metodikasi Sportni boshqarish va turizm fakulteti 1
8 Gimnastika nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
9 Sport pedagogik mahoratini oshirish (gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
10 Badiiy gimnastika nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
11 Sport pedagogik mahoratini oshirish (badiiy gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 2
12 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
13 Gimnastika nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
14 Sport pedagogik mahoratini oshirish (gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
15 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (badiiy gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
16 Badiiy gimnastika nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
17 Sport pedagogik mahoratini oshirish (badiiy gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 3
18 Gimnastika nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
19 Sport pedagogik mahoratini oshirish (gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
20 Badiiy gimnastika nazariyasi va uslubiyati Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
21 Sport pedagogik mahoratini oshirish (badiiy gimnastika) Sportni boshqarish va turizm fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Psixologiya tarixi Paralimpiya fakulteti 1
2 Umumiy psixologiya Paralimpiya fakulteti 1
3 Sport psixologiyasiga kirish Paralimpiya fakulteti 1
4 Psixologiya va pedogogika Paralimpiya fakulteti 2
5 Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi Paralimpiya fakulteti 2
6 Bolalar pedagogikasi Paralimpiya fakulteti 2
7 Umumiy psixologiya Paralimpiya fakulteti 2
8 Sport psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 2
9 Sotsial psixologiya Paralimpiya fakulteti 2
10 Sport psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 3
11 Psixologiya va sport psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 3
12 Umumiy psixologiya Paralimpiya fakulteti 3
13 Ontogenez psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 3
14 Jismoniy tarbiya va sport sotsiologiyasi Paralimpiya fakulteti 3
15 Sosial psixologiya Paralimpiya fakulteti 3
16 Sportda muloqot va shaxslararo nizolar psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 3
17 Mehnat psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 3
18 Eksperimental psixologiya va umumiy psixologik praktikum Paralimpiya fakulteti 3
19 Sport psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi Paralimpiya fakulteti 3
20 Sport psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi Paralimpiya fakulteti 4
21 Boshqaruv psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 4
22 Sport psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 4
23 Jismoniy tarbiya va sport faoliyatida boshqaruv psixologiyasi Paralimpiya fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (futbol) Futbol fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (futbol) Futbol fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (mini-futbol) Futbol fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (mini-futbol) Futbol fakulteti 1
5 Sport turlari bo'yicha tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish (futbol) Futbol fakulteti 2
6 Futbol nazariyasi va uslubiyati Futbol fakulteti 2
7 Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol) Futbol fakulteti 2
8 Bolalarga futbolni o‘rgatish metodikasi Futbol fakulteti 2
9 Sport turlarini o‘rgatish metodikasi (futbol) Futbol fakulteti 2
10 Sport turlari bo'yicha tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish Futbol fakulteti 2
11 Futbol nazariyasi va uslubiyati Futbol fakulteti 3
12 Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol) Futbol fakulteti 3
13 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (futbol) Futbol fakulteti 3
14 Futbol nazariyasi va uslubiyati Futbol fakulteti 4
15 Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol) Futbol fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (boks) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (boks) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (qilichbozlik) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (qilichbozlik) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
5 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (kik-boks) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
6 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (kik-boks) Yakkakurash sport turlari fakulteti 1
7 Boks nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
8 Sport pedagogik mahoratini oshirish (boks) Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
9 Qilichbozlik nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
10 Sport pedagogik mahoratini oshirish (qilichbozlik) Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
11 Kikboksing nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
12 Sport pedagogik mahoratini oshirish (kikboksing) Yakkakurash sport turlari fakulteti 2
13 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (boks) Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
14 Boks nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
15 Sport pedagogik mahoratini oshirish (boks) Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
16 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (qilichbozlik) Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
17 Qilichbozlik nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
18 Sport pedagogik mahoratini oshirish (qilichbozlik) Yakkakurash sport turlari fakulteti 3
19 Boks nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 4
20 Sport pedagogik mahoratini oshirish (boks) Yakkakurash sport turlari fakulteti 4
21 Qilichbozlik nazariyasi va uslubiyati Yakkakurash sport turlari fakulteti 4
22 Sport pedagogik mahoratini oshirish (qilichbozlik) Yakkakurash sport turlari fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (xokkey) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (xokkey) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (tog‘ chang‘isi) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (tog‘ chang‘isi) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
5 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (figurali uchish) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
6 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (figurali uchish) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
7 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (chim ustida xokkey) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
8 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (chim ustida xokkey) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
9 chim ustuda xokkey nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti
10 Sport pedagogik mahoratini oshirish (chim xokkey) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti
11 Xokkey nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
12 Sport pedagogik mahoratini oshirish (xokkey) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
13 Tog‘ chang‘isi nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
14 Sport pedagogik mahoratini oshirish (tog‘ chang‘isi) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
15 Figurali uchush nazaryasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
16 Sport pedagogik mahoratini oshirish (figurali uchush) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
17 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (xokkey) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
18 Xokkey nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
19 Sport pedagogik mahoratini oshirish (xokkey) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
20 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (tog‘ chang‘isi) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti
21 Tog‘ chang‘isi nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
22 Sport pedagogik mahoratini oshirish (tog‘ chang‘isi) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
23 Xokkey nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
24 Sport pedagogik mahoratini oshirish (xokkey) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (ot sporti) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
2 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (ot sporti) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
3 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (velosport) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
4 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (velosport) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
5 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (triatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
6 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (triatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
7 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (biatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
8 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (biatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
9 Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulotlarni tashkil etish (kamondan otish) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
10 Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish (kamondan otish) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 1
11 Ot sporti nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
12 Sport pedagogik mahoratini oshirish (ot sporti) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
13 Velosport nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
14 Sport pedagogik mahoratini oshirish (velosport) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
15 Biatlon nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
16 Sport pedagogik mahoratini oshirish (biatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
17 Triatlon nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
18 Sport pedagogik mahoratini oshirish (triatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 2
19 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (ot sporti) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
20 Ot sporti nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
21 Sport pedagogik mahoratini oshirish (ot sporti) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
22 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (velosport) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
23 Velosport nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
24 Sport pedagogik mahoratini oshirish (velosport) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
25 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (triatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
26 Triatlon nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
27 Sport pedagogik mahoratini oshirish (triatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
28 Tanlangan sport turida musobaqa qoidalari va hakamlik faoliyati (triatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
29 Biatlon nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
30 Sport pedagogik mahoratini oshirish (biatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 3
31 Ot sporti nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
32 Sport pedagogik mahoratini oshirish (ot sporti) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
33 Velosport nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
34 Sport pedagogik mahoratini oshirish (velosport) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
35 Triatlon nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
36 Sport pedagogik mahoratini oshirish (triatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
37 Biatlon nazariyasi va uslubiyati Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
38 Sport pedagogik mahoratini oshirish (biatlon) Qishki va murakkab-texnik sport turlari fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Bolalarning harakatlanish biomexanikasi 1
2 Tibbiyotda axborot texnologiyalari 1
3 O‘zbekistonning eng yangi tarixi 1
4 Sport biomexanikasi 2
5 Falsafa 2
6 Sport inshootlari va ulardan foydalanish 3
7 Sport huquqi 3
8 Sport inshootlari va ulardan foydalanish 3
9 Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borish texnalogiyalari 3
10 Jismoniy tarbiya va sport sotsiologiyasi 3
11 O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportning huquqiy asoslari 4
12 Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borish texnalogiyalari 4
13 Sport sotsiologiyasi 4
Fan Fakultet Kurs
1 Oʻzbek (rus) tili Futbol fakulteti 1
2 O‘zbek tilining sohada qo‘llanilishi Futbol fakulteti 1
3 Oʻzbek (davolash ish) Futbol fakulteti 1
Fan Fakultet Kurs
1 Tibbiy kimyo Tibbiyot fakulteti 1
2 Biofizika Tibbiyot fakulteti 1
3 Biofizika Tibbiyot fakulteti 1
4 Bioximiya va sport bioximiyasi Tibbiyot fakulteti 1
5 Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar gigiyenasi Tibbiyot fakulteti 1
6 Farmakologiya Tibbiyot fakulteti 2
7 Ilmiy tadiqiqot asoslari Tibbiyot fakulteti 2
8 Hayot faoliyati xavfsizligi Fuqoro muxofazasi Tibbiyot fakulteti 2
9 Biokimyo Tibbiyot fakulteti 2
10 Sport tibbiyoti va reabilitasiya Tibbiyot fakulteti 3
11 Davolash jismoniy tarbiyasi va massaj Tibbiyot fakulteti 3
12 Sport tibbiyoti va reabilitologiya Tibbiyot fakulteti 3
13 Sport tibbiyoti va reabilitologiya Tibbiyot fakulteti 4
14 Sport dietalogiyasi va farmakologiya Tibbiyot fakulteti 4
Fan Fakultet Kurs
1 Ichki kasalliklar propedevtikasi Tibbiyot fakulteti 2
2 bolalar kasaliklari propedevtikasi Tibbiyot fakulteti 2
3 palata hamshirasi yordamchisi Tibbiyot fakulteti 2